Apple iPhone 8 64GB Space Gray

 • Trieda Standard
 • 99,6% spokojnosť zákazníkov
 • 2 roky záruka
B+
Renovovaný iPhone je dôkladne vyčistený a resetovaný. Naše testovanie zaručuje 100% funkčnosť. Garancia minimálne 90% pôvodnej kapacity batérie. Odomknutý pre všetkých operátorov.
NTA-000027Skladom 2 kscena s DPH:
290,08 €
Výsledná cena
290,08 €

Nakonfiguruj si produkt podľa svojich predstáv
(konfiguráciu viacerých produktov je potrebné robiť individuálne)

Vaša konfigurácia

  • Veľkosť displeja 4.7"
  • kapacita 64GB
  • Farba čierna
  • Trieda mobilného telefónu Standard

   Triedy a označenia produktov

   Technický stav všetkých nami predávaných produktov je 100%. Pre všetky nami predávané produkty platí plná záruka ako na nové produkty.   Rozdelenie batérií renovovaných notebookov do tried na základe testovania špeciálnym záťažovým testom:


   Nová batéria

   Záruka na kapacitu novej batérie je 12 mesiacov

   Veľmi dobrá batéria

   90% batéria: Pôvodná batéria s minimálne 90% svojej kapacity. Na kapacitu batérie platí záruka 90 dní.

   Dobrá batéria

   75% batéria: Pôvodná batéria s minimálne 75% svojej kapacity. Na kapacitu batérie platí záruka 60 dní.

   Slabá batéria

   50% batéria: Pôvodná batéria s minimálne 50% svojej kapacity. Na kapacitu batérie platí záruka 60 dní.

   Nefunkčná batéria

   Pôvodná, no nefunkčná batéria.   Rozdelenie renovovaných notebookov do kozmetických tried:


    PREMIUM Trieda

   Produkt nemá kozmetické vady, prípadne sú minimálne, voľným okom ľahko prehliadnuteľné (malý škrabanec na plaste,...). Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Displej je v 100% stave, produkt je ako nový.

    STANDARD Trieda

   Najpredávanejšia trieda, garantuje dobrý vzhľad notebooku. Displej a hardware je v 100% technickom stave, avšak notebook môže mať jemné stopy predošlého zaobchádzania, ako napríklad drobný škrabanec na plaste - vo väčšine prípadov ľahko prehliadnuteľné.

    ECONOMY+ Trieda

   Dobrý stav, takmer ako pri triede STANDARD. Kozmetické vady na povrchu však môžu byť viditeľnejšie a displej môže mať drobné vady (fliačik, chybné body či škrabanec), ktoré pri bežnej práci nebudeš vnímať. Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.

    ECONOMY Trieda

   Notebooky Economy majú viditeľnejšie kozmetické vady na plastoch, prípadne na displeji. Vady ale nemajú vplyv na technický stav produktu, zariadenie je teda 100% funkčné. Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.   Rozdelenie renovovaných monitorov do kozmetických tried:


    PREMIUM Trieda

   Displej je v 100% stave, viditeľné známky používania môžu byť len na plastoch.

    STANDARD Trieda

   Monitor triedy Standard môže mať minimálne kozmetické chyby na displeji, ktoré pri bežnej práci len ťažko identifikuješ (vadný pixel, škrabanček), známky používania sú povolené aj na plastoch.

    ECONOMY Trieda

   Monitor v triede Economy môže mať väčšie kozmetické chyby na displeji (napríklad väčší škrabanec, viac vadných bodov, väčší fľak..). Viditeľnejšie známky používania na plastoch (škrabance a ryhy). Tieto vady ale neprekážajú pri práci a monitor je plne použiteľný.

    LIQUIDATION Trieda

   Monitor triedy Liquidation môže mať značné poškodenia displeja a plastov, napríklad pixelové pásy, väčšie škrabance a podobne. Tieto monitory sú vhodné pre použitie na menej používaných miestach, napríklad k serverom. Sú s veľkým cenovým zvýhodnením. Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.   Rozdelenie renovovaných all in one do kozmetických tried:


    PREMIUM Trieda

   Dispej je v 100% stave, zariadenie môže mať len drobné kozmetické vady.

    STANDARD Trieda

   Zariadenie môže mať minimálne viditeľné drobné chyby na pohľadovej časti. Tie ale neprekážajú pri práci. Väčšie kozmetické vady sú prípustné len na boku alebo vzadu.

    ECONOMY Trieda

   Menšie kozmetické chyby sa môžu nachádzať aj na displeji, neprekážajú ale pri práci. Viditeľnejšie kozmetické chyby môžu byť na boku alebo vzadu.

    LIQUIDATION Trieda

   Väčšie kozmetické vady sa môžu nachádzať na displeji, neprekážajú ale pri práci. Poškodenia plastov v tejto triede môžu byť väčšie (prasknuté, odlomené). Pri produktoch tejto triedy platí vysoké cenové zvýhodnenie. Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.   Rozdelenie renovovaných počítačov do kozmetických tried:


    PREMIUM Trieda

   Najpredávanejšia trieda, garantuje dobrý vzhľad PC. Produkt nemá kozmetické vady, prípadne sú minimálne, voľným okom ľahko prehliadnuteľné (malý škrabanec na plaste,...). Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu.

    ECONOMY Trieda

   PC má viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a kovových častiach. Počítač je samozrejme 100% funkčný a vady nemajú vplyv na jeho technický stav. Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.   Rozdelenie renovovaných tlačiarní do kozmetických tried:


    PREMIUM Trieda

   Najpredávanejšia trieda, garantuje dobrý vzhľad. Produkt má minimálne kozmetické vady, voľným okom ľahko prehliadnuteľné (malý škrabanec na plaste,...). Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu.

    ECONOMY Trieda

   Tlačiareň má viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a kovových častiach. Je samozrejme 100% funkčná a vady nemajú vplyv na jej technický stav. Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.   Rozdelenie renovovaných mobilných telefónov a tabletov do kozmetických tried:


    PREMIUM Trieda

   Produkt nemá kozmetické vady, prípadne sú minimálne, voľným okom ľahko prehliadnuteľné (malý škrabanec na povrchu,...). Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Produkt je ako nový.

    STANDARD Trieda

   Najpredávanejšia trieda, zariadenie je v 100% technickom stave, avšak môže mať jemné stopy predošlého zaobchádzania, ako napríklad drobný škrabanec - vo väčšine prípadov ľahko prehliadnuteľné.

    ECONOMY+ Trieda

   Dobrý stav, takmer ako pri triede STANDARD. Kozmetické vady na povrchu však môžu byť viditeľnejšie a displej môže mať drobné vady (fliačik, chybné body či škrabanec). Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.

    ECONOMY Trieda

   Zariadenia Economy majú viditeľnejšie kozmetické vady na povrchu, prípadne na displeji. Vady ale nemajú vplyv na technický stav produktu, zariadenie je teda 100% funkčné. Detailné fotky produktu nájdeš v galérii po kliknutí na tlačítko "vyber z galérie" pod cenou - tam si vyhovujúci kus môžeš rovno objednať.   Reklamačné podmienky


   Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

   • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (predovšetkým poškodenie plastových dielov výrobku, poškriabanie displejov vzniknuté nesprávnym čistením, poškodenie spôsobené nárazmi...), použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom.
   • Záruka sa ďalej nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, ani na prípadné škody vzniknuté v tomto dôsledku.
   • Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát uložených na záznamových médiách výrobku. Pred prevzatím výrobku do opravy je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si zodpovedajúcu zálohu potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu.
   • Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu rozširujúcich komponentov zakúpených na inom mieste než u predajcu tohto výrobku, pokiaľ nie je tento komponent schválený predajcom.
   • Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
   • Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do výrobku osobou, ktorá nebola k zásahu výslovne predávajúcim splnomocnená.
   • Záruka taktiež zaniká, ak bude kupujúci napriek upozorneniu hrubo porušovať zásady prevádzky a používania výrobku popísané v užívateľskej príručke.
   • Pri notebookoch sa záruka nevťahuje na batériu.

   Reklamačný poriadok


   Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
   zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
    zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

   • Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po dodaní. Kontrolu musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 
   • Kupujúci je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ihneď predávajúcemu. Chyby, ktoré sa prejavili neskôr, je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu ihneď po tom, čo chyby mohli byť zistené po vynaložení primeranej odbornej starostlivosti. 
   • Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu písomne, telefonicky, resp. osobne v sídle predávajúceho. Vždy je potrebné nahlásiť typ chybného výrobku a ďalej čo najpodrobnejšie popísať charakter chyby a uviesť kontaktnú osobu (meno, telefón), s ktorou je možné konzultovať prípadné podrobnosti. 
   • Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie dokladom o zakúpení (faktúra, príjmový pokladničný lístok, príp. dodací list). Pokiaľ sa kupujúci nepreukáže niektorým z uvedených dokladov, bude oprava považovaná za pozáručnú.
   • Pokiaľ kupujúci nahlási chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba bola nahlásená omylom, po záruke a pod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej chyby objednávateľom v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade účtovaná podľa aktuálnych platných cien servisného strediska v mieste uplatnenia reklamácie.

   1